మనిషిని ఛేసిన కథలు

  • ఉల్లి అట్టు: స్నేహం మరియు రుచుల కథ

    ఉల్లి అట్టు: స్నేహం మరియు రుచుల కథ

    ఈ కథని మీరు ఆంగ్లం లో చదవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి Culinary Quests: A Tale of Friendship and Flavours సాయంకాలం ఆరు గంటలు  అయ్యింది  విపరీతమైన తలనొప్పి, ఆకలిగా ఉంది, టీ తాగుదామని  ఇంటికి వెళుతూ దారిలో ఉన్న హోటల్ దగ్గర ఆగాను.  సైకిల్ స్టాండ్ లో పెట్టి లోపలి కి వచ్చాను. తలుపు పక్కనే ఒక బల్ల వేసుకొని ఒక లావుపాటి మనిషి లావు  కళ్లద్దాలు పెట్టుకుని కూర్చొని ఉన్నాడు.  “టోకెన్…